شیشه تخت معمولی و شیشه های فلوت شیشه ای تخت هستند. فقط فرایند تولید، کیفیت متفاوت است.سطح شیشه فلوت صاف است، ضخامت بسیار یکنواخت است، اعوجاج اپتیک بسیار کوچک است. شیشه فلوت با توجه به ظاهر کیفیت به محصولات عالی، محصولات کلاس اول، سه محصول طبقه بندی شده تقسیم شده است. ضخامت به 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 19 میلی متر تقسیم می شود.
شيشه مشجع به دليل داشتن طرح و ناهمواري در يک يا دو طرف آن موجب شکست نامنظم نور عبوري شده و تصوير واضحي از اشياء آن سوي شيشه به ناظر ارائه نمي دهد. اين شيشه با استفاده از روش نورد مذاب شيشه از بين دو غلطک –معمولاً غلطک زيرين نقش دار است- توليد ميشود . شيشه مشجع در اجراي دکوراسيون و تزئينات، تقسيم بندي فضاها ( پارتيشن)، شيشه گلخانه اي  و نماي داخلي و خارجي ساختمان کاربرد دارد.
سفارش آنلاین